www.szukamywas.pl - regulamin
Ostatnia aktualizacja: Wrzesień 08 2014 19:26:42
1. Strona www.szukamywas.pl ma na celu bezinteresowne wspieranie poszukiwań osób zaginionych. Poprzez bezinteresowne wspieranie rozumie się, że użytkownicy oraz administracja strony nie otrzymują żadnego wynagrodzenia za podejmowane działania. Poprzez poszukiwanie osób zaginionych rozumie się przede wszystkim takie działania, jak: a) tłumaczenia informacji dotyczących zaginięć, przygotowywanie, drukowanie i rozwieszanie plakatów z wizerunkiem zaginionych, c) pomoc w tworzeniu stron internetowych osób zaginionych, d) pomoc w tworzeniu profili osób zaginionych na serwisach polskich i zagranicznych (np. Facebook, nk.pl, itp.), e) pomoc w monitorowaniu profili osób zaginionych, utworzonych przed zaginięciem w celu sprawdzenia, czy zaginiony nie zalogował się do nich, e) pomoc rodzinom zaginionych w rozmowach z mediami, f) przeszukiwanie internetu w celu odnalezienia informacji powiązanych z zaginięciem, g) utrzymywanie kontaktu z policją, Fundacją ITAKA oraz rodzinami zaginionych w celu przekazania im wszelkich pomocnych w odszukaniu zaginionej osoby h) publikowanie informacji na temat zaginionej osoby na stronach powiązanych z www.szukamywas.pl takich jak blog i profile w serwisach społecznościowych. 2. [u]Warunki korzystania z serwisu szukamywas.pl[/u] a) Aby móc korzystać ze strony www.szukamywas.pl należy zapoznać się z regulaminem i akceptować jego postanowienia b) Aby móc korzystać z pełni praw użytkownika i przeglądać treści zawarte na stronie należy się zarejestrować c) FORUM służy do wymiany poglądów pomiędzy użytkownikami na różne tematy w przeznaczonych do tego działach. d) Komentarze zawarte na FORUM służą do wyrażania swoich opinii związanych z tematyką strony. e) publikowanie danych osobowych osób zaginionych możliwe jest po uprzednim otrzymaniu zgody od rodziny osoby zaginionej; f) działania niedozwolone: - Kategorycznie zabrania się obrażania w wypowiedziach osób bądź instytucji, w szczególności innych użytkowników Forum, poprzez pomawianie, poniżanie, szyderstwa i okazywanie pogardy. - Używania wyrazów uznawanych powszechnie za wulgarne, pogardliwe bądź obraźliwe. - Celowego wywoływania sporów. g) każdy konflikt którego użytkownik nie może rozwiązać ze stroną sporu należy zgłaszać administratorom strony. h) nie zastosowanie się do ostrzeżeń administratorów lub nagminne naruszanie regulaminu grozi usunięciem ze strony czyli tzw. banem konta bądź banem całkowitym ( IP ) i) Każda osoba, która zechce skorzystac z pomocy naszej strony przy poszukiwaniach zaginionej osoby powinna: - wysłać pisemną zgodę na przetwarzanie danych, poniżej znajdziecie wzór na maila kontakt@szukamywas.pl .Zgoda potrzebna jest aby umieścić na stronie zdjęcie, imię i nazwisko oraz okoliczności zaginięcia 3.[u] Pozostałe uwagi:[/u] a) Wiadomości na forum i komentarze powinny być napisane zgodnie z zasadami gramatyki, ortografii i interpunkcji języka polskiego; polskie znaki diakrytyczne nie są wymagane, acz zalecane. b ) Cytując czyjąś wypowiedź, bądź jakąkolwiek treść z innej strony (w szczególności fotografię przedstawiającą czyjś wizerunek) należy podawać źródło i datę publikacji (jeśli istnieje możliwość zdezaktualizowania się treści). [color=#ff0033]c) Nie piszemy post pod postem. Od tego jest funkcja [i]edytuj[/i], aby unikać spamowania forum. [/color] Wszystkie tego typu wpisy będą przez Nas łączone w jeden, bez żadnych wyjaśnień. c) Kolory używane przez moderatora: - szary - subiektywna, opinia, wyrażenie własnego zdania. - [color=#ff0000]czerwony - wypowiedź moderatora.[/color] 4. [u]Zgłoszenie zaginionego:[/u] a) Zgłoszenie osoby zaginionej następuje poprzez wypełnienie formularza zgody. Wypełniony formularz, osoba zgłaszająca odsyła pocztą pod podany adres. Wypełnienie i wysłanie formularza jest decyzją osoby zgłaszającej i jest w 100% dobrowolne. b) Formularz dostępny na naszej stronie do pobrania i wydrukowania. c) Bardzo ważne- każda osoba zaginiona winna być zgłoszona na policje. Dopiero wtedy umieścimy jej dane na stronie po weryfikacji 5. [u]Kontakt:[/u] a) Kontakt z rodzinami zaginionych mają jedynie wybrane osoby (marta wawa). Kontakt osób niewyznaczonych jest zabroniony. Wszystkie tropy, wiadomości proszę przekazywać dla administracji. b) Wyznaczone są odpowiednie osoby do kontaktu z: mediami, policją i fundacją ITAKA. Do wcześniej wymienionych instytucji mogą pisać tylko osoby do tego wyznaczone. c) To samo tyczy się profili społecznościowych osób zaginionych. W przypadku znalezienia profilu proszę wysłać go do administracji, która odpowiednio pokieruje już sprawą. W żadnym wypadku osoby niewyznaczone nie podejmują próby nawiązania kontaktu z osobą zaginioną. 6. [u]Usuwanie konta:[/u] a) W razie usunięcia konta administracja zastrzega sobie prawo do 14 dni roboczych na usunięcia konta. b) W przypadkach szczególnych (gdy posty użytkownika w znacznym stopniu przyczyniły się do rozbudowy forum a ich strata wraz z usunięciem konta w znacznym stopniu zaszkodzi forum) administracja przewiduje zablokowanie użytkownika, i zmianę wszelkich danych użytkownika (mogących doprowadzić do kontaktu i powiązania osoby z serwisem www.szukamywas.pl) ale nie usunięcie konta. Nazwa konta zostaje zmieniona na "konto usunięte". 7. Nad prawidłowym działaniem forum czuwają Administratorzy i Moderatorzy. Użytkownicy są zobowiązani zgłaszać im wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem strony jak i przypadki łamania regulaminu. Użytkownicy mają obowiązek przestrzegać zaleceń Administratorów i Moderatorów. (Informacje kontaktowe znajdują się w w dziale [url]http://szukamywas.pl/forum/viewthread.php?thread_id=702[/url]) 8. [u]Postanowienia końcowe:[/u] a) W wypadku problemów z interpretacją przepisów Regulaminu, ostatnie słowo ma Administracja forum. Administracja zastrzega sobie prawo do zmian w REGULAMINIE