Tytuł: www.szukamywas.pl :: Robert Wójtowicz (Data zaginięcia: 1995/01/20)

Dodane przez aga_0145 dnia 28-11-2010 21:37
#20

http://www.katoli...mp;id=1659 wywiad z księdzem (z krakowa) o sektach:

Ks. prof. Andrzej Zwoliński, kapłan diecezji krakowskiej. Ur. 18 marca 1957 roku w Radwanowicach. Profesor doktor habilitowany teologii (katolicka nauka społeczna). Święcenia kapłańskie otrzymał 16.05.1982 w Krakowie z rąk ks. kard. F. Macharskiego. Obecnie kierownik Katedy Katolickiej Nauki Społecznej w PAT oraz dyrektor Wydawnictwa Naukowego PAT. Autor bardzo wielu publikacji zwartych i artykułów naukowych.

Ostatnio nakładem Wydawnictwa Salwator ukazała się książka: "Sekty w internecie"


ks_Zwolinski: Witam i zapraszam do zadawania pytań

symphia: Witam księdza .... pytanie mam takie ..... jak polskie prawo definiuje pojęcie sekty ?

ks_Zwolinski: W Polskim prawie nie funkcjonuje pojęcie sekty. Prawo opisuje okoliczności destrukcji, ataku na dobro człowieka, na dobro kultury, na wolność obywateli. W konsekwencji na płaszczyźnie prawa można jedynie mówić o destrukcyjnych grupach.

Pan_Tadeusz: jak odróżnić sektę od prawdziwego kościoła?

ks_Zwolinski: Istotny jest element destrukcji przybierający najczęściej formę manipulacji. Ukrywa się prawdziwy cel na różne sposoby wykorzystując aktywność członków grupy.

Julianna: Co Kościół robi, aby je likwidować?

ks_Zwolinski: Kościół prowadzi działalności informacyjną. W dokumentach Kościołach nie ma wezwania do dialogu z sektami gdyż z założenia zawierają one element kłamstwa nie poszukują prawdy.

Baal_Szem: Czy należy obawiać się każdej jednej organizacji oferującej nam np zajęcia z Jogi za darmo, czy nie mogę traktować tego jak zabawy i dobrego sposobu na aktywność?

ks_Zwolinski: Nie każda oferta jogi musi być niebezpieczna bowiem często wynika ona z przedefiniowania pojęcia. Gdy jogę rozumiemy jedynie jako ćwiczenie gimnastyczne nie jest groźna lecz jednocześnie nie jest ona pełna, gdyż prawdziwa oferta jogi zakłada przyjęcie idei i filozofii Wschodu.

pirate: Czy jest księdzu znana ilość sekt internetowych w Polsce? Jak tak, to ile ich jest, i jak wygląda taka "internetowa sekta"

ks_Zwolinski: Statystyka wszystkich sekt jest niezwykle myląca, gdyż niektóre np. grupy Moona występują pod kilkunastoma nazwami. Tym bardziej w internecie oferty trudno powiązać z daną grupą sekciarską gdyż np. idee scjentologii mogą być obecne w zwykłych grach science-fiction.

Pan_Tadeusz: Czy Kościół Zielonoświątkowy to sekta?

ks_Zwolinski: Kościół Zielonoświątkowy nie jest sektą lecz niektóre z grup zielonoświątkowców (grupy pentacostalne) łatwo mogą się przerodzić np. pod wpływem lidera w grupę izolowaną i manipulowaną.

art: Jak się ustrzec przed trafieniem do sekt?

ks_Zwolinski: Najlepszą "obroną" jest świadomość tego kim się jest a więc silne poczucie własnej tożsamości ze Wspólnotą Wyznaniową. Można więc powiedzieć: broni nas nasza wiara podbudowana i pogłębiana.


Notice: Undefined index: post_edituser in /home/optimawe/domains/szukamywas.pl/public_html/print.php on line 147
Edytowane przez elin dnia 18-07-2020 17:16